Kontakt oss

Kontakt informasjon til styret i Eid IL Turn

Styret er Eid IL Turn sitt øverste organ.

Styreleiar – Peder Jacobsen

915 56 310 – pedjacobsen@gmail.com

Økonomiansvarleg – Eli- Karin Bergheim

995 30 672 / elikarin.bergheim@gmail.com

Medlemsansvarleg – Mariann Midthjell

906 82 485‬ / mar575@online.no

Trenarkontakt – Maria Smørdal

941 54 638 / mariasmordal60@gmail.com

Sponsorkontakt – Marina Hjelmeland

978 89 792‬ / marinahjelmeland@hotmail.com

Krav og goder for å vere trenar

– Godkjent politiattest.

– Medlem i Eid Idrettslag

– Gjennomføre trenarattesten (tar ca. 20 minutt på nett) Spørsmål om Trenerattesten (idrettsforbundet.no)

– Delta på dei fleste av treningane på den gruppa du er trenar for

– Delta på oppvisningar og turnstemner

– Trenarlisens (denne blir søkt om og betalt av turngruppa)

– Alle trenera blir kompensert med ein sum på slutten av sesongen

– Alle trenera får t-skjorte og gensar med Eid IL turn logo på. Dette blir dekka av turngruppa.

– Kan få tilbud om kursing

Alle spørsmål rundt trenara kan rettast til trenarkontakt (sjå kontaktinformasjon)

Info til trenera!

Turngruppa har utfordringar med å få på plass tilstrekkeleg med trenera og hjelpetrenera for å kunne drifte alle gruppene. Det stillast ikkje krav til noko spesiell forkunnskap for å vere med som trenar/ hjelpetrenar. Vi har lista opp kva som må til for å bli trenar, og kva «goder» du som trenar får og kan få. Dersom du ynskjer å bli trenar ynskjer vi å kome i kontakt med deg.